Os E-fotball

E-sport er konkurranseretta dataspeling innafor organiserte rammer. Det er den sporten i verden med størst vekst, og i dag er over 400 000 nordmenn engasjert innan e-sport. I 2020 etablerte Os Fotball sitt eige Esport-lag!

Annonse: