Årshjul 2023

MÅNEDAKTIVITETDATO
JANUAR

- Trenerforum

31.jan

FEBRUAR

- Årsmøte

- Lagspåmelding 10 - 19 år

- Kiwi Fotballskule

14.feb

Frist 20.feb

27.feb - 1.mars

MARS

 

 

APRIL

- KIWI Påskefotball

- Fair play-prosjekt

- Nore Neset Kiwi Bama Cup (6-12 år)

11.-12.april

24.-28.april

29.-30.april

MAI

- Serieturnering 7 - 9 år

- Fana Kjøtt Vårcup (6-12 år)

- Åpen hall annakvar søndag kl.10-12 (5 - 10 år) 

7.mai

13.-14.mai

Annakvar søndag

JUNI

- Åpen dag Gatelaget

- MagnorVinduet Fotballskule (1.-7.kl)

Dato kjem.

21 - 23.juni

JULI

- Frist for endringer i ungdomsfotballen

- Kuventræ Løkkefotball (gratis) 

1.juli

Dato kjem.

AUGUST

- Os Turn Inkluderingsdager 

- Klubbdommerkurs barnefotballen

Dato kjem.

Dato kjem.

SEPTEMBER

- Os Kiwi Bama Cup 2023 (6-12 år)

- Os Gatelagscup 2023

- Fotballstart 5-åringer

2.-3.sep

9.sep

Dato kjem.

OKTOBER

- Serieturnering 7-8 år

- Jentefotballdagen

- Os Fotballs Proffskule (7.-10.kl)

- Trenerforum

Datoer kjem

NOVEMBER

- Fotballgalla i Oseana

- MidtsidenCup (16 år og eldre)

 

Datoer kjem

 

DESEMBER

- Os Fotball Julekalender

- Avslutningsfest barnefotballen 

- SPV Os Futsalcup (13-16 år)

1-24.des

1.des

15.-16.des

 

 

Annonse: