Årshjul 2022

MÅNEDAKTIVITETDATO
JANUAR

- NFF Grasrottrener: delkurs 1

- Trenerforum

25,27,29

31.jan

FEBRUAR

- Årsmøte

- Lagspåmelding 10 - 19 år

7.feb

Frist 20.feb

MARS

- Bjørnafjorden FIFA-turnering

- Dans på Luranetunet

11.mars (utsett)

Utsett

APRIL

- Serieturnering 7 - 9 år

- Rekrutteringsdommerkurs Brann stadion (2007 og eldre)

- KIWI Påskefotball

- Opplæring i FIKS

- Nore Neset Kiwi Bama Cup (6-12 år)

3.april

3.april

11.-12.april

25.april

30.4 og 1.5

MAI

- Fana Kjøtt Vårcup (6-12 år)

- Åpen hall annakvar søndag kl.10-12 (5 - 10 år) 

21.-22.mai

Annakvar søndag året rundt

JUNI

- Åpen dag Gatelaget

- Løp E39 

- Os - Brann, 2.runde i NM

- MagnorVinduet Fotballskule (1.-7.kl)

9.juni

18.juni

22.juni

27 - 29.juni

JULI

- Frist for endringer i ungdomsfotballen

- Kuventræ Løkkefotball (gratis)

1.juli

6. og 13.07

AUGUST

- Os Turn Inkluderingsdager 

- Klubbdommerkurs barnefotballen

- Gatelagscup

9.-11.aug

25.aug

27.aug

SEPTEMBER

- Os Kiwi Bama Cup 2022 (6-12 år)

- Fotballstart 5-åringer

3.-4.sep

27.sep

OKTOBER

- Serieturnering 7-8 år

- Os Fotballs Proffskule (7.-10.kl)

- Trenerforum

2.okt

10. - 11.okt

Dato kjem

NOVEMBER

- Fotballgalla i Oseana

- MidtsidenCup (16 år og eldre)

- NFF Grasrottrener, delkurs 3

- NFF Grasrottrener, delkurs 4

12.nov

12.nov

31/10, 2,7/11

21,23,28,30

DESEMBER

- Os Fotball Julekalender

- Avslutningsfest barnefotballen 

- SPV Os Futsalcup (13-16 år)

1-24.des

1.des

16.-17.des

 

 

Annonse: