FFO - Telenor Xtra Fotballfritidsordning

Os Fotball si fotballfritidsordning (FFO) er eit tilbod etter skuletid med leksehjelp, mat før og etter trening samt fotballtrening med kompetente trenarar. I førarsetet er trivsel og samhald!

VIDEO Os Fotball Telenor Xtra FFO

 

PÅMELDING:

Følg peikaren for påmelding: PÅMELDING FFO 2022/2023

KVA ER FFO?

Som Telenor Xtra-klubb, tilbyr Os Fotball skulefritidstilbodet Telenor Xtra FFO for 2.-7.klassingar, samt FFO Akademi for 7.-10. klasse, måndag til fredag. Me aukar no også tilbodet for jenter med eit eige jente-akademi på fredager for 4.-7.klasse. På FFO er det fokus på fysisk aktivitet, gode haldningar og leksehjelp. På fotballfritidsordninga vår kan barna få leksehjelp av utdanna pedagogar, mat før og etter trening samt ei kvalitetstrening med utdanna fotballtrenarar. 

Det blir lagt opp til varierte aktivitetar med fokus på motorisk utvikling, utvikling av ballferdigheiter, trivsel og samhald. Me ynskjer å stimulere til livslang fotball- og bevegelsesglede, samt eit sterkt tilhøyr i eit trygt og inkluderande miljø. 

På FFO er me opptekne av å utvikle heile mennesket og ha fokus på gode og sunne haldningar. Me ynskjer å bidra til gode vaner gjennom vektlegging av kosthald, hygiene, lekser, folkeskikk og eigentrening.

KVEN OG KORTI?

Os Fotball FFO og SPV Os Akademiet for born i 2.- til 10.klasse. 

Måndag: 4 - 7.klasse. 

Tysdag: 2 - 4. klasse.

Onsdag: 5 - 7.klasse.

Torsdag: 2. - 4.klasse. 

Fredag: Jenteakademi 4. - 7.klasse, samt SPV Os Akademiet for 7. - 10.klasse. 

På SPV Os Akademiet har ein tilbod om morgontreninger og helgesamlinger i tillegg (sjå eigen påmelding).

Våre pedagogiske stikkord på FFO er:

– Sjå og bli sett.

– Inkludér og bli inkludert.

– Fair play.

– Medbestemming.

Fokusområder i treningsarbeidet:

– Pasningsferdigheiter og bevegelse etter pasning («Pass and Move»).

– 1 vs 1 ferdigheiter offensivt og defensivt.

– Orienteringsevne. Kva skjer før, når og etter ein har ball?

– Utvikle bevegelseskompetanse (hurtigheit, balanse, koordinasjon og kjernemuskulatur).

Telenor Xtra er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund som ein kan lese meir om på Norges Fotballforbund sine nettsider: telenorxtra_brosjyre-web.

 

KORLEIS ER EIN VANLEG DAG PÅ FFO?

12.30 – 14.00: Henting, leksehjelp, sosialt samvær (brettspel, leik, anna aktivitet osb.)

14.00 – 14.30: Måltid (kald/varm mat). Alternativ mat til born med allergiar.

14.30 – 15.45: Treningsøkt. Fokus: meistring for alle!

15.45 – 16.30: Restitusjonsmåltid (frukt og yoghurt). Henting frå foreldre. Takk for i dag! 

Praktisk informasjon:

MÅNADSPRIS:

1. dag i veka: 750,- (+ 50,- for henting) i mnd.

2. dagar i veka : 1300,- (+ 50,- for henting) i mnd.

Opningstid: Kl. 12.30 – 16.30. 

Henting: Me henter på Os barneskule, Borgafjell barneskule, Os ung.skule, Lunde barneskule, Søfteland barneskule, Halhjem barneskule, Nore Neset ung.skule og Lysekloster barneskule. 

Oppseiingstid: 1 mnd. Bindande påmelding.

Utstyr: Alle på FFO får tilbod om å kjøpe utstyrspakke frå Telenor til ein eigenandel på 100,-

FFO FYLGJER SKULERUTA TIL BJØRNAFJORDEN KOMMUNE. 

Vi bruker i år systemet superinvite til påmelding og betaling for at dette skal bli enklere for både spillere, foreldre og oss i administrasjonen. Her melder du på barna og betaler med et hvilket som helst visa eller kredittkort på noen små minutter. Videre betaler/trekkes du samme sum automatisk hver måned fra det kortet du la inn. 

Annonse: