Foto: Trond Gausemel, Hordalandsfotball

Års- og medlemsmøte tirsdag 14.februar

Os Fotball ønsker velkommen til års- og medlemsmøte i klubbhuset tirsdag 14.februar kl. 19.00!

(Foto: Trond Gausemel, Hordalandsfotball)

Dato: Tirsdag 14 Februar 2023

Tid: kl. 19.00

Sted: Klubbhuset

Saksliste:

1.     Velkommen 

2.     Valg av ordstyrer og referent, 

3.     Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

4.     Årsmelding 2022

5.     Regnskap 2022

6.     Budsjett 2023

7.     Valg

8.     Styreleder, og medlemmer i styret

9.     Eventuelt

10.   Innkomne saker

 

Frist for innsending av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 1 uke før årsmøtet. 

Innspel kan sendes til styreleiar Leiv Gunnar Heggland på mail:

leiv-gunnar.heggland@no.abb.com

 

Medlemsmøte: 

Intro

Sportslige ambisjoner 

Anlegget vårt

OsBrannwww-35-1024x576.jpg

 

Annonse: