BLI MED SOM BØSSEBÆRAR

Årets TV-aksjon trenger deg som bøssebærer for å støtte Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Bli med Os Fotball og Os Handball som bøssebærarar søndag 24.oktober!

Bjørnafjorden kommune treng omlag 200 bøssebærarar til TV-aksjonen søndag 24.oktober, og her ynskjer Os Fotball og Os Handball å gjere ein innsats for ein god sak. 

Ein må vere over 18 år for å bære bøsser, og me oppmodar gjerne foreldre å gå saman med born. 

Det er mogleg å gå mellom kl. 15.00 og 18.00. 

Om interesse ta kontakt med dagleg leiar Endre Brenne. 

Annonse: