Idrett for alle - velkommen til inkluderingsdagar!

Tradisjon tru inviterer Os Turnforening til gratise inkluderingsdagar på Kuventræ onsdag 14.august til fredag 16.august - informasjon om påmelding finner du her!

Idrett skaper tilhørighet, fellesskapskjensle og livslange vennskapsband. Idretten skal vere like tilgjengelig for alle og alle bør få oppleve idrettsglede – uavhengig av språk, kultur, bakgrunn eller økonomi! Med det til grunn arrangerer Os Turnforening årleg gratise inkluderingsdager for å syne fram dei ulike aktivitetene i idrettslaget!

I år er det aktivitetane symjing, handball, fotball, friidrett, turn og cheerleading alle born og unge i alderen 1-10.klasse kan få utfolde seg i. Meir informasjon om arrangementet finner du her: Velkommen til inkluderingsdagar

Påmelding: Påmelding inkluderingsdagar Os Turnforening

Velkommen! 

Annonse: