Kurs: Trygg på trening i regi Norges Idrettsforbund på Kuventræ

Tirsdag 5.september held Norge Idrettsforbund kurset "Trygg på trening" på Kuventræ, som har som mål å sikre at idretten utvikles til å bli eit tryggere sted for alle barn og unge! Me oppmodar alle våre trenarar, leiarar og frivillige til å delta på kurset!

Påmelding: PÅMELDING TRYGG PÅ TRENING

BESKRIVELSE AV KURSET: 

I foredraget får du lære mer om hva seksuelle overgrep og trakassering er, litt tall knyttet til omfang på samfunns- og idrettsnivå, noen råd om hvordan prate med barn, nettvett og ikke minst hva du som medlem i et idrettslag kan gjøre for å forebygge og håndtere uønskede hendelser, hvor vi blant annet ser på NIFs retningslinjer og varslingsrutiner. 

Tid: Tysdag 5.september kl. 18-20.
Sted: Kuventræ, idrettshall 1. 
Svarfrist: Mandag 4.september. 

Les meir om kurset her: Norges Idrettsforbund: Trygg på trening

 

Annonse: