Påmelding til FFO 2021/2022!

No kan du sikre deg plass på vårt populære FFO-tilbod for skuleåret 2021/2022!

Os Fotball si fotballfritidsordning (FFO) er eit tilbod etter skuletid med leksehjelp, mat før og etter trening, samt fotballtrening med kompetente trenarar. I førarsetet er trivsel og samhald - me har det knakande kjekt!

Påmelding: FFO 2021/2022

Som Telenor Xtra-klubb, tilbyr Os Fotball skulefritidstilbodet Telenor Xtra FFO for 2.-6.klassingar, samt FFO Akademi for 7.-10. klasse, måndag til fredag. På FFO er det fokus på fysisk aktivitet, kosthald og leksehjelp. På fotballfritidsordninga vår får borna leksehjelp av utdanna pedagogar, mat før og etter trening, samt ei kvalitetstrening med utdanna fotballtrenarar. 

Leik og sosialt samvær før trening - bordtennis, biljard, fotballspel og mykje anna gøy!
Leik og sosialt samvær før trening - bordtennis, biljard, fotballspel og mykje anna gøy!

Det blir lagt opp til varierte aktivitetar med fokus på motorisk utvikling, utvikling av ballferdigheiter, trivsel og samhald. Me ynskjer å stimulere til livslang fotball- og bevegelsesglede, samt eit sterkt tilhøyr i eit trygt og inkluderande miljø. 

På FFO er me opptekne av å utvikle heile mennesket og ha fokus på gode og sunne haldningar. Me ynskjer å bidra til gode vaner gjennom vektlegging av kosthald, hygiene, lekser, folkeskikk og eigentrening. Alle på FFO skriv under på Haldningskontrakt Os Fotball. 

Kven og korti?

Os Fotball FFO og SPV Os Akademiet for born i 2.- til 10.klasse. 
Måndag: 4 - 6.klasse. 
Tysdag: 2 - 4. klasse.
Onsdag: 5 - 7.klasse.
Torsdag: 2. - 4.klasse. 
Fredag: 7. - 10.klasse. 

På SPV Os Akademiet har ein tilbod om morgontreninger og helgesamlinger i tillegg (sjå eigen påmelding). 

Deltakarane får mat før og eit restitusjonsmåltid etter trening. I ny og ned er det taco som er på menyen - det er alltid ein slager!
Deltakarane får mat før og eit restitusjonsmåltid etter trening. I ny og ned er det taco som er på menyen - det er alltid ein slager!

Våre pedagogiske stikkord på FFO er:
– Sjå og bli sett.
– Inkludér og bli inkludert.
– Fair play.
– Medbestemming.

Fokusområder i treningsarbeidet:
– Pasningsferdigheiter og bevegelse etter pasning («Pass and Move»).
– 1 vs 1 ferdigheiter offensivt og defensivt.
– Orienteringsevne. Kva skjer før, når og etter ein har ball?
– Utvikle bevegelseskompetanse (hurtigheit, balanse, koordinasjon og kjernemuskulatur).

KORLEIS ER EIN VANLEG DAG PÅ FFO?

Kl. 12.30 – 14.00: Henting, leksehjelp, sosialt samvær (brettspel, leik, anna aktivitet osb.)
Kl. 14.00 – 14.30: Måltid (kald/varm mat). Alternativ mat til born med allergiar.
Kl. 14.30 – 15.45: Treningsøkt. Fokus: meistring for alle!
Kl. 15.45 – 16.30: Restitusjonsmåltid (frukt og yoghurt). Henting frå foreldre. Takk for i dag! 

Deltakarane kan få leksehjelp av utdanna pedagoger. 
Deltakarane kan få leksehjelp av utdanna pedagoger. 

Praktisk informasjon:

- MÅNADSPRIS:
1. dag i veka: 750,- (+ 50,- for henting) i mnd.
2. dagar i veka : 1300,- (+ 50,- for henting) i mnd.

- Opningstid: Kl. 12.30 – 16.30. 

- Henting: Me henter på Os barneskule, Borgafjell barneskule, Os ung.skule, Lunde barneskule, Søfteland barneskule, Halhjem barneskule, Nore Neset ung.skule og Lysekloster barneskule.

- Oppseiingstid: 1 mnd. Bindande påmelding.

- Utstyr: Alle på FFO får tilbod om å kjøpe utstyrspakke frå Telenor til ein eigenandel på 100,-

- FFO FYLGJER SKULERUTA TIL BJØRNAFJORDEN KOMMUNE. 

- Vi bruker superinvite til påmelding og betaling for at dette skal bli enklere for både spillere, foreldre og oss i administrasjonen. Her melder du på borna og betaler med eit visa eller kredittkort. Videre betaler/trekkes du samme sum automatisk kvar måned frå det kortet du har lagt inn. 

- Spørsmål kan sendes til marius@osfotball.no eller tlf: 477 09 118!

VELKOMMEN TIL OS FOTBALL SIN FFO-FAMILIE!

Annonse: