pro-lZbq3Kv9

Samarbeidet held fram med Amfi Os!

Amfi Os har vore ein god samarbeidspartnar for klubben i mange år, og det er difor ei stor glede å meddele at me held fram med det gode samarbeidet også i 2024!

- Me gler oss til å fortsette det gode samarbeidet med AMFI Os! Me skal vere aktive og synlige på ulike arrangement og happeningar på senteret, noko eg trur er vinn-vinn for båe partar! Dette gler me oss til, seier dagleg leiar Endre Brenne. 

På AMFI Os kan du få tak i det meste, og kjøpesenteret er samtidig eit opplevelsessenter for regionen vår. Jamnleg er det god stemning med underhaldning og aktivitet på senteret, eller promotering av anna som skjer i Bjørnafjorden. Me er strålande nøgde med at samarbeidet vårt med Amfi Os held fram også i 2024, som innebærer at me skal helde fram med det gode samarbeidet rundt aktiviteter på senteret, vere synlege og bidra på ulike artige happeninger! 

Me set stor pris på Amfi Os som samarbeidspartnar, og ser fram til vidare samarbeid og artige påfunn!

Ta ein tur innom kjøpesenteret, samt sjå meir på nettsidene deira her: AMFI Os

Støtt opp under det lokale - saman er me sterkare! 

AMFI Os.png

 

Annonse: