Tind Økonomi aukar engasjementet i ny fleirårig avtale

Kontinuitet og forutsigbarhet er to av fleire elementer som er sentrale for vidare klubbutvikling. Me er difor henrykte over at vår gode støttespelar, Tind Økonomi, gjev oss nettopp dette ved å forlenge, og attpåtil auke engasjementet, i tre nye år!

(Foto: Arkivfoto, Os Fotball. På bilete er Tind Økonomi representert med Therese Johannessen og Tony-Andre Fagerthun til høgre)

– Tind Økonomi har som filosofi å bidra til frivillig arbeid når vi har mulighet til det. Bedriften i Bjørnafjorden som bruker våre tjenester gjer dette mulig», sier Tony-Andre Fagerthun som er daglig leder i Tind Økonomi. 

Tind Økonomi har vore ein god støttespelar i fleire år, og me er utruleg glade for at rekneskapsbyrået ser verdien av vår rolle i lokalsamfunnet og vil vere på laget vidare. Fagerthun ser fleire likhetstrekk mellom Os Fotball og Tind Økonomi sitt arbeid. 

– Den sosiale møteplassen Os Fotball legger til rette for er samfunnsbygging i praksis. Ambisjoner, ansvar, trening og god veiledning gir til slutt god mestring. Dette er helt sammenfallende med det vi ønsker å skape i vårt team. Vi har en grunnleggende positiv tro på våre medarbeidere, og deres vilje og evne til å gjøre ting rett og sette våre kunders behov først. Det er gjennom dette vi utvikler oss og blir den foretrukne samarbeidspartneren for våre kunder. Tind Økonomi består i dag av ni ansatte.

Tind Økonomi sin nye fleirårige avtale er retta mot klubbutvikling og Gatelaget! Gatelaget er eit tilbod i samarbeid med Vartun Oppfølgingstjeneste til alle som har eller har hatt utfordringar med rus og/eller psykisk helse. Målet med tilbodet er å auke livskvaliteten gjennom fellesskap og fysisk trening, og vere ein møteplass som motiverer til ein rusfri kvardag. 

Klubben er forresten i skrivende stund i planleggingsfasen med å gjenta suksessen frå 2019, med ein ny fotballcup for Gatelag på Kuventræ. Fagerthun fortel at Tind Økonomi gler seg over å kunne gje langsiktig støtte.

- Vi ser frem til å bli en langsiktig og forutsigbar sponsor for gatelaget, og oppfordrer alle bedriftseiere til å støtte lokalt eierskap. Da kan vi bidra med enda mer til neste år!

Me gler oss over støtta frå Tind Økonomi, og ser fram til eit godt samarbeid vidare! 

Besøk dei på nett her: Tind Økonomi

Logo-Tind-Okonomi-liggande-web.png

 

Annonse: