Skjermbilde 2023-10-18 kl. 12.09.44

Velkommen til ÅRS- OG MEDLEMSMØTE FOR FOTBALLGRUPPA ONSDAG 14.FEBRUAR

Os Fotball ønsker velkommen til års- og medlemsmøte i klubbhuset onsdag 14.februar kl. 18.00!

Os Fotball Årsmelding 2023: Os Fotball Årsmelding 2023

Dato: Onsdag 14 Februar 2024

Tid: kl. 18.00

Sted: Klubbhuset på Kuventræ.

Saksliste:

1. Velkommen 

2. Valg av ordstyrer og referent, 

3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

4. Årsmelding 2023

5. Regnskap 2023

6. Budsjett 2024

7. Valg

8.     Styreleder, og medlemmer i styret

9. Eventuelt

10.   Innkomne saker

Frist for innsending av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 1 uke før årsmøtet. 

 

Innspel kan sendes til konstituert styreleiar Kine Lunde på mail: styreleder@osfotball.no

Medlemsmøte: 

Tid: kl. 19.00

Intro.

Presentasjon av strategiplan for 2024-2025.

Vel møtt! 

magnorvinduet-538x93-1.png

 

Annonse: