Velkommen til årsmøte

Måndag 7.februar kl 19.00 blir det årsmøte i klubbhuset!

(Foto: Trond Gausemel, Hordalandsfotball) 

Dato: Mandag 7 Februar 2022

Tid: kl. 19.00

Sted: Klubbhuset

Saksliste:

1.     Velkommen 

2.     Valg av ordstyrer og referent, 

3.     Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

4.     Årsmelding 2020

5.     Regnskap 2020

6.     Budsjett 2021

7.     Valg

8.     Øvrige roller i klubben.

9.     Eventuelt

10.   Innkomne saker

 

Frist for innsending av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 1 uke før årsmøtet. 

Innspill sendes til styreleder Leiv Gunnar Heggland på mail: lgheggland@gmail.com

 

Annonse: