edf0166e57914d35f500aae424d8a84cc4c3bf3c-908x606

Velkommen til inkluderingsdagar på Kuventræ

Idrett skaper tilhørighet, fellesskapskjensle og livslange vennskapsband. Idretten skal vere like tilgjengelig for alle og alle bør få oppleve idrettsglede – uavhengig av språk, kultur, bakgrunn eller økonomi! Med det til grunn arrangerer Os Turnforening årleg gratise inkluderingsdager for å syne fram dei ulike aktivitetene i idrettslaget!

I veka før skulestart inviterer me i tradisjon tru til Os Turn inkluderingsdagar på Kuventræ (måndag 14. aug - onsdag 16.aug.). Tilbodet er gratis og ope for alle i 1.-10.klasse, der me vil vise fram det flotte spekteret av aktivitet idrettslaget har å by på! 

Sjå vedlegg for meir informasjon: Os Turnforenings inkluderingsdagar 2023

Påmelding sendes til meg på mail, endre@osfotball.no(merk med namn, telefon og klassetrinn). 

Velkommen! 

 

Annonse: