Sportsplan og klubbhåndbok

Identitet, tradisjon og stolthet er viktige suksessfaktorer i Os Turn Fotball. På denne sida finner du klubben sin sportsplan og klubbhandbok.

SportsplanSPORTSPLAN OS FOTBALL

Identitet, tradisjon og stolthet er viktige suksessfaktorer i Os Turn Fotball. Me skal vere stolte når me ser dei gule og svarte draktane, samtidig som me ynskjer å sjå ein form for spel og ferdigheiter som er gjenkjennbart - uavhengig av årgang.

Sportsplanen er meint å vere eit levande verktøy for deg som er trenar på eit aldersbestemt lag i klubben, samt for spelarar, leiarar og foreldre forøvrig.

Klubbhandbok: Håndbok Os Fotball

Annonse: