Sportsplan og klubbhandbok

Identitet, tradisjon og stolthet er viktige suksessfaktorer i Os Fotball. På denne sida finner du klubben sin sportsplan og klubbhandbok.

SportsplanSPORTSPLAN OS FOTBALL

Identitet, tradisjon og stolthet er viktige suksessfaktorer i Os Turn Fotball. Me skal vere stolte når me ser dei gule og svarte draktane, samtidig som me ynskjer å sjå ein form for spel og ferdigheiter som er gjenkjennbart - uavhengig av årgang.

Sportsplanen er meint å vere eit levande verktøy for deg som er trenar på eit aldersbestemt lag i klubben, samt for spelarar, leiarar og foreldre forøvrig.

Klubbhandbok: KLUBBHÅNDBOK OS FOTBALL

Klubbhåndboka skal svare på dei viktigaste spørsmåla om klubben og gjere det enkelt å finne ut kva som er gjeldane internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som vert bestemt og gjort. Håndboka skal vere eit arbeidsverktøy for alle medlemmar, utøvarar, foreldre, styret, komitear, utvalg, ansatte, trenarar og dommarar i vår klubb. Håndboka skal benyttast til å forstå og kommunisera kva som er viktig i vår klubb, kven vi er og kva målgruppe vi er til for.

Annonse: