Strategiplan fram mot 2026

Med utgangspunkt i verdiane våre og tankegangen om “Positiv Fotball”, har vi staka ut kursen for Os Fotball dei neste to åra gjennom ein strategi- og handlingsplan. Vi treng all den hjelp og entusiasme vi kan få frå alle dere i og rundt klubben for å nå desse måla. Sammen skal vi oppnå tryggheit, fotballglede og utvikling for alle.

Les heile planen her: 

STRATEGIPLAN 2024-2025

 

"Positiv Fotball" mot 2026

En liten tass i en litt for stor gul trøye springer jublende over banen mot FFO-treneren sin som nettopp har vært med på å slå Åsane ut av NM. Flaggene vaier overalt, “Heia Os” runger i lufta, speaker er grøtete i stemmen, og gamlekarene fra 1974-storlaget nikker fornøyd med kaffi-kopp i hånden.

Uansett om du var på Kuventræ eller ei den dagen, vet vi at du har hatt lignende opplevelser som har varmet fotball-hjertet ditt. Så hva er det som definerer Os Fotball, og som gjør at  kampropet “1-2 Osablod” betyr noe spesielt for så mange?

•Vi elsker latter og glede. Fotball skal spilles med energi og et smil rundt munnen. Det skal være artig å komme til Kuventræ og vi skal skape de rammene gjennom åpenhet, ærlighet og positivitet.
 
•Vi skal være en åpen og ærlig fotballklubb. Det skal være stor takhøyde og aksept for at vi alle er ulike. Både på og utenfor banen ønsker vi mennesker som tør by på seg selv, viser engasjement og livsglede.
 
•Vi skal ha en inkluderende holdning der alle er velkomne i Os Fotball-familien. Vi skal være ydmyke, gode og ærlige med hverandre. Vi skal ha en inkluderende holdning der alle er velkomne i Os Fotball-familien. Vi skal være ydmyke, gode og ærlige med hverandre.
 
•Vi skal ikke være redd for å søke nye utfordringer og fremgang. Det som var godt nok i år er ikke nødvendigvis godt nok neste år. Vi skal tørre å stille krav til hverandre og ha en ambisiøs og positiv fremtoning.

 

Det du akkurat har lest er en beskrivelse av kjerneverdiene våre:

LEVENDE - AMBISIØS - INKLUDERENDE - HUMØR

De er retningssnoren for alt vi gjør i Os Fotball.

Med utgangspunkt i verdiene våre og tankegangen om “Positiv Fotball”, har vi staket ut kursen for Os Fotball de neste to årene gjennom en strategi- og handlingsplan. Vi trenger all den hjelp og entusiasme vi kan få fra alle dere i og rundt klubben for å nå disse målene.

Sammen skal vi oppnå trygghet, fotballglede og utvikling for alle. 

1-2 Osablod!

 

Overordnet ambisjon

Os Fotball skal være et fyrtårn for trygge og holdningsskapende fotballaktiviteter for barn, ungdom og voksne i Bjørnafjorden. Vi er en klubb med identitet og sjel, og Kuventræ skal være en naturlig samlingsplass som inspirerer våre medlemmer til å spille fotball lengre i et godt bredde- og utviklingsmiljø. 

Vi skal utvikle fotballglede blant unge fotballspillere på alle nivåer og tilby en utviklingsarena for de som vil mer. Begge våre senior 1-lag (damer og herrer) skal ha en solid kjerne av egenutviklede spillere og kjempe i toppen av 3.divisjon med mål om opprykk innen 2026. 

Os Fotball skal være en engasjerende og viktig bidragsyter i lokalmiljøet i samarbeid med kommunen, det lokale næringslivet og våre flotte sponsorer. Vi skal bidra til positiv utvikling av Os-bygdo og gjøre det attraktivt å bo her gjennom vårt aktivitetstilbud.

Våre kjerneverdier er Levende, Ambisiøs, Inkluderende, Humør. I Os Fotball skal det være positiv fotball på og av banen. Dette skal alle som besøker Kuventræ kjenne igjen på trening og kamp, på et av våre mange fantastiske arrangementer, og i dugnadsarbeidet. Våre spillere, trenere, lagledere, dommere, ansatte og frivillige skal føle seg verdsatt og kjenne stolthet av å være en del av klubben. 

 

Les heile planen her: 

STRATEGIPLAN 2024-2025

Annonse: