Inkluderingsdag

Idrett skaper tilhørighet, fellesskapskjensle og livslange vennskapsband. Idretten skal vere like tilgjengelig for alle og alle bør få oppleve idrettsglede – uavhengig av språk, kultur, bakgrunn eller økonomi! Med det til grunn arrangerer Os Turnforening årleg gratise inkluderingsdager for å syne fram dei ulike aktivitetene i idrettslaget! 

Idretten er ein fantastisk arena for inkludering, og inkludering er ein av kjerneverdiene til Os Fotball! Me ynskjer å vere ein klubb som ser alle, skaper tryggleik, trivsel, tilhørighet og mestring. Me ynskjer eit stort mangfold og vil ta vare på alle!

Les meir om våre tidligare arrangement her: 

 

 

Annonse:
Generalpartner
Platinumpartner